Når alt virker som om det stopper. Verden er bratt. En får ikke til det en har lyst til å få til. En føler seg ubrukelig der en sitter med panna i bordplata og sturer.

Så hva gjør en – når en har det sånn? Jo, en klager sin nød selvsagt.

Noen ganger til den som sitter nærmest. Andre ganger til den ene personen som en håper kan ha et svar. En som tidligere har vist seg flink med problemløsning, eller som har en eller annen ekspertise.

Og så kommer det irriterende vet du… for det er ingen som EGENTLIG vet hva de skal si for å løse problemet ditt. Det er sjeldent eller aldri noen som egentlig har en løsning. De kommer med fraser.

«Pust dypt. Ta det med ro en stund så kommer det nok en løsning.»

«Når du slutter å lete så finner du det nok.»

Og så min favoritt da: «Sov på det.»

Finnes det noe mer irriterende?! Det der er jo ikke løsninger! Det er bare andre måter å si at jeg må klare det selv.

Jepp, det finnes noe som er mer irriterende – det verste.

Det verste er at de har rett…

Reklamer