Stikkord

,

Før dere leser dette så vil jeg gjerne si at dette bare er en tanke, en vag idé som slo ned i hodet mitt en sløv søndag. Ta det med en klype salt.

Dette med multitasking kommer stadig opp i samtaler mellom menn og kvinner. Det er blitt en allmen sannhet at menn ikke kan gjøre flere ting på en gang. Menn bruker det som en unnskyldning når ting ikke går helt slik som de ønsket, eller de ikke får gjort det som ble forventet av dem. Kvinner fremhever det som en (av få?) ting de gjør bedre enn menn.

Selv kan jeg helt fint se film, skrive sms, chatte og lese blogg på en gang. Jeg ser faktisk en film i skrivende øyeblikk. Jeg kjenner mange menn som vil påstå at dette er en umulighet. De får ikke med seg alt det som skjer i filmen, eller svarer på noe som ikke ble spurt om på sms.

Den vanligeste forklaringen på denne forskjellen er at det henger igjen i oss fra den gang menn var jegere og kvinner var samlere, barnepassere og altmuligannet-ere. Menn måtte fokusere på byttet for ikke å miste det og kunne dermed ikke tillate seg å bruke hjernekapasitet på andre, omkringliggende distraksjoner. Kvinner derimot måtte holde øye med barna samtidig som de skulle samle bær og røtter og holde utkikk etter rovdyr og andre farer. Øyne i nakken er dermed en kvinnelig ting.

Mitt spørsmål i kveld ble om dette med multitasking virkelig er så oppdelt mellom kjønnene. Ja, det er selvsagt en grad av individuell forskjell, men kan det også være annet som spiller inn? Kan det komme an på hva som er målet med de handlingene en utfører?

Hvis vi går tilbake til biologien og legger til grunn at det å overleve og å skaffe seg etterkommere er en av de sterkeste driftene i oss. Da må vi også tenke over at hvordan en skaffer seg etterkommere, som overlever, arter seg forskjellig fra menn til kvinner.

Kvinner kan bare ha en barneproduksjon gående på en gang. Ja, det kan være flere barn inni der, men de begrenser sin produksjon til noen få i året. Menn har ikke denne begrensningen. De kan så sine små frø i en hel masse åkrer og dermed øke sannsynligheten for å få overlevende etterkommere.

Kvinnen trengte trolig mannen til å skaffe nok mat til seg og barna og måtte derfor sørge for å holde på mannen. Mannen var ikke like avhengig av en enkelt dame?

Hvis en kan trekke teorien om jakt inn som forklaring for menns manglende evne til å mutitaske – kan en da trekke samme teori inn som argument for at menn har lettere for «å spre sin gunst på flere kvinner»/utroskap/flerkoneri?

Reklamer