Stikkord

Hver gang noe skjer prøver hjernen vår å sette ting i system. Årsak, virkning, påvirkning, utfall, hvis sånn så slik. Vi organiserer ting og det hjelper oss å holde orden i alle verdens begivenheter. Hvis vi ikke hadde laget system av verden hadde vi stadig måttet husket ting en og en, separat og uten kontekst. Det tror jeg ikke vi har hjernekapasitet til.

Vi gjør det samme med mennesker. Vi grupperer oss selv og andre. Vi er unge og gamle, hvite og svarte, kvinner og menn, heterofile og homofile, kristne, jøder, muslimer. Vår tolkning blir ofte at når noen handler på en bestemt måte så vil alle andre mennesker, som kan plasseres i samme kategori, handle/reagere/gjøre på akkurat samme måte.

Vi har lært at det finnes en sammenheng mellom årsak og virkning. Det er det jo selvsagt, men kan vi overføre det direkte til mennesker og deres handlinger og reaksjonsmønster? Finnes det et forutbestemt mønster der? Ett som en kan lære seg?

Vi har en tanke om at «alle menn gjør…» eller «kvinner sier alltid…», men stemmer dette?

Kan det være at hjernen vår bare sorterer det sånn? Kan det være at vi har kategorisert? Enda verre: Kan det være at noen andre har kategorisert – og at vi har blitt det fortalt?

Mye er selvsagt tillært og da gjerne også tillært i grupper. Noen ting blir det naturlig for gutter å lære i oppveksten og andre ting er det naturlig at jenter lærer. På lik linje med at vi påvirkes av våre foreldre, landet vi vokste opp i og religionen vi følger. Vi har også noen genetiske trekk i oss som gjør at vi til en viss grad kan sies å passe til vår «gruppe».

På den andre siden gjør vi kraftig motstand mot selv å blir plassert i gruppe og identifisert via denne.

«Jeg er ikke som andre menn.»

«Jeg er ikke så jentete av meg.»

Vi har jo lært at vi er individer. De to er i konflikt – meg mot dem. Jeg er individet, men alle andre er grupper.

Dette bør vi være bevisst på.

Reklamer