Det er verste er egentlig ikke å savne det som var – men å savne det som ikke var. Alt virker så mye bedre enn det var, når en ser tilbake. Det hjelper ikke å være lei for at en ikke var en en ikke er, men en er det. Jeg savner det som burde vært.

Reklamer